Tapu Nedir?

Örnek Tapu Görseli Tapu Haber'de.

Örnek Tapu Görseli.

Tapu denilince halk arasında ilk akla gelen; ev veya arsalarının yani gayrimenkul kaydının resmi makamlarca belgelenmesi akla gelmektedir.

Tapu nedir, tapu anlamı nedir sorusunun cevabını vermeden önce gayrimenkul nedir sorusunun cevabını alarak tapunun anlamı ifade edelim.

Gayrimenkul Nedir? Gayrimenkul’un Anlamı Nedir?

Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelime olan ve taşınmaz anlamına gelen gayrimenkul Arapçadaki “nakil” yani “taşımak” sözcüğünden türemiştir.

Olumsuzluk ön ekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelen gayrimenkulün eş anlamlısı taşınmaz‘dır.

Tapu Nedir?

Gayrimenkulün anlamını öğrendiğimize göre şimdi tapu nedir sorusunun karşılığını verebiliriz.

Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını pafta, ada ve parsel olarak, mahallesini ve sahibini gösteren belgeye “tapu” denir.

Eski Türkçedeki kapuk “sağlam” sözcüğünden gelmiş olan tapu, bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir.

Tapu’nun Hukuki Durumu

Bir taşınmaza ait resmi belge anlamına gelen tapu, tüm resmi makamlarca kabul edilmekte ve tapu kaydına göre sahiplik durumu belirlenmektedir.

Tapu bir taşınmazın sahiplik durumunu resmi makamlarca ispatlanmasıdır.

Tapu senedindeki sahiplik ispatı, tüm resmi makamlarca o gayrimenkulün devletteki tüm resmi otoritelerce kabul göreceğinden son derece kritik hukuki bir durumdur.

Bu nedenle bir gayrimenkul üzerinde resmi olarak hak sahibi olmanın en göstergesi; tapu senedinde sahiplik kaydının geçmesi ile mümkün olmaktadır.

Tapu Haber:
Gayrimenkul
Tapu
Tapu Anlamı
Tapu Nedir?
Örnek Tapu Görseli Tapu Haber'de.

Örnek Tapu Görseli.

Tapu denilince halk arasında ilk akla gelen; ev veya arsalarının yani gayrimenkul kaydının resmi makamlarca belgelenmesi akla gelmektedir.

Tapu nedir, tapu anlamı nedir sorusunun cevabını vermeden önce gayrimenkul nedir sorusunun cevabını alarak tapunun anlamı ifade edelim.

Gayrimenkul Nedir? Gayrimenkul’un Anlamı Nedir?

Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelime olan ve taşınmaz anlamına gelen gayrimenkul Arapçadaki “nakil” yani “taşımak” sözcüğünden türemiştir.

Olumsuzluk ön ekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelen gayrimenkulün eş anlamlısı taşınmaz‘dır.

Tapu Nedir?

Gayrimenkulün anlamını öğrendiğimize göre şimdi tapu nedir sorusunun karşılığını verebiliriz.

Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını pafta, ada ve parsel olarak, mahallesini ve sahibini gösteren belgeye “tapu” denir.

Eski Türkçedeki kapuk “sağlam” sözcüğünden gelmiş olan tapu, bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir.

Tapu’nun Hukuki Durumu

Bir taşınmaza ait resmi belge anlamına gelen tapu, tüm resmi makamlarca kabul edilmekte ve tapu kaydına göre sahiplik durumu belirlenmektedir.

Tapu bir taşınmazın sahiplik durumunu resmi makamlarca ispatlanmasıdır.

Tapu senedindeki sahiplik ispatı, tüm resmi makamlarca o gayrimenkulün devletteki tüm resmi otoritelerce kabul göreceğinden son derece kritik hukuki bir durumdur.

Bu nedenle bir gayrimenkul üzerinde resmi olarak hak sahibi olmanın en göstergesi; tapu senedinde sahiplik kaydının geçmesi ile mümkün olmaktadır.

Tapu Haber:
Gayrimenkul
Tapu
Tapu Anlamı
Tapu Nedir?